Podział majątku i wycena nieruchomości

Wednesday, April 22, 2020

gotowka.jpg

W końcu nadchodzi taki moment w człowieczym życiu, że należy oderwać się od bezbarwnej rzeczywistości i zmierzyć ze sprawami, które wymagają od nas sporej odpowiedzialności i rozważenia mnóstwa argumentów. Większość spośród nas z reguły raczyłaby odwlec w czasie tego rodzaju sprawy, lecz niekiedy są one od nas zupełnie niezależne i wymagają podjęcia natychmiastowych działań. W zbiór tego typu okoliczności zaliczyć można podział majątku.

Większości z nas kojarzy się on przede wszystkim z postępowaniem spadkowym, a zatem dość nieprzyjemną okolicznością, gdyż dotyczącą śmierci kogoś z krewnych. Ciężko mimo wszystko znaleźć okoliczność związaną z podziałem majątku, która byłaby sympatyczna i bezbolesna. Innego wariantu przypadkami gdy czynność taka jest niezbędna jest rozwód, a przeto znów, z grubsza niemiłe zdarzenie w życiu kogokolwiek.

Dosyć łatwo jest podzielić majątek, który jest płynny. Przykładowo pieniądze na koncie są bardzo łatwe do podzielenia. Ale im większa oraz bardziej kosztowna rzecz, tym większy kłopot by orzec komu ją powierzyć. Dochodzimy tak do kwestii nieruchomości. Tego rodzaju nieruchomość jest niepowtarzalna, zaś ludzi do podziału jest więcej aniżeli jedna. Możemy tego rodzaju nieruchomość przysądzić jednej osobie, lecz wtedy musi ona zadośćuczynić to pod względem finansowym reszcie. Da się także ją sprzedać i rozdysponować kwotę ze sprzedaży.

Wpierw wypada wszak określić wartość tego rodzaju nieruchomości. W postępowaniach sądowych nie ma mowy o tym, aby podać jakąś kwotę z sufitu. Jest niezbędne aby zaangażować rzeczoznawcę majątkowego, bo wyłącznie ktoś wykonujący tą profesję jest uprawniony do wyceny nieruchomości (co to jest wycena nieruchomości?), z kolei wskazana przez taką osobę wartość ma moc prawną w postępowaniu sądowniczym. Jedynie określona przez rzeczoznawcę majtkowego wartość posesji zostanie uwzględniona kiedy stykamy się z sytuacją, kiedy jedna osoba zatrzymuje posiadłość i spłaca resztę.

Łatwiej jest kiedy posiadłość ma zostać sprzedana, a gotówka ma być rozdysponowana. Chociaż również to może prowadzić do fermentu, ponieważ ktoś rzeknie, że dana cena jest niedoszacowana, zaś ktokolwiek inny że niemożliwe jest spieniężyć posiadłość za tak wysoką sumę. W takim przypadku opinia rzeczoznawcy majątkowego bezkompromisowo pogodzi wszystkich interesantów, ponieważ nie jest on stroną wprost zainteresowaną w osiągnięciu korzyści finansowej i jego szacunki są bezstronne.

  • Posted by Jack at 12:52:26 in Inne